LINK ON TITLE
Kwetsbaar baby-brein in kinderopvang

20 April 2012 Op 22 september besteedde het VPRO radio 1 programma Argos aandacht aan de privatisering van de kinderopvang. Kort samengevat komt het verhaal er op neer dat sinds we de kinderopvang aan de markt hebben overgelaten de financiële belangen van de overkoepelende kinderopvangorgani saties zwaarder wegen dan de kwaliteit.

Er is maar één grote verliezer: De baby die nu zijn hersenfundament aan het aanleggen is.

20 April 2012 Nou zijn er wel instanties die de kwaliteit moeten controleren, maar in Amsterdam – en zeer waarschijnlijk ook in vele andere steden - knijpen die geregeld een oogje dicht. Waarom? Omdat niemand volgens hen gebaat is bij drastische maatregelen zoals het sluiten van de crèche.

Je kind naar de creche brengen is een soort Russische roulette

20 April 2012 Maar liefst 50% van het babybrein wordt aangelegd tussen de 0 en 2 jaar en die ontwikkeling is sterk afhankelijk is van de emotionele zorg en aandacht je op dat moment krijgt. Een paar maanden slechte kinderopvang gedogen lijkt voor ons volwassenen misschien wel heel weinig maar kan voor de ontwikkeling van een baby heel veel uitmaken. Voor een baby telt namelijk het hier en nu. Hij kan de cruciale (brein)ontwikkeling die het doormaakt in zijn eerste levensjaren nooit meer over doen.